Klubnyheder

Generalforsamling i A/B IF tirsdag 7/3/2017

6. februar 2017, 18.46

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af udvalgsformænd
  7. Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftlig til formanden senest 3 uger før. Såfremt der indkommer skriftlige forslag vil dette blive bekendtgjort ved nyt opslag senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er :

Alle aktive medlemmer over 14 år og en forældre til hvert aktivt medlem under 14 år.

Med venlig hilsen

Formand

Søren Jensen

Tolstrupvej 7

8800 Viborg


Efter generalforsamlingen er der generalforsamling i Almind/Birgittelyst Støtteforening.

Dagsorden ifølge lovene.

Almind/Birgittelyst Idrætsforening