Klubnyheder

Referat bestyrelsesmøde ABIF 24-01-2017

05.02.2017

Bestyrelsesmøde i A/B den 24/1 2017

Deltagere: Lars Overgaard, Louise Jørgensen, Søren Bak Jensen, Steen Knudsen og Sanne

Stadsbjerg (Nicolai Maretti og Linette var fraværende).

1. Lars har snakket med forsikringsselskabet TopDanmark i dag vedr. overførsel af

kontaktperson fra Torben Høg til Lars Overgaard. Nu er det i orden, så Lars får alt

information fremadrettet. Og tilknytning af cvr.nr til A/B if.

2. Hvis der ikke er kommet et samarbejde i gang med de andre foreninger i byen inden der er

gået ét år fra nu af, så trækker Søren sig. Søren ser ingen fremtid i at bibeholde klubhuset,

hvis ikke der er et potentiale for brugen af klubhuset.

I A/B´s bestyrelse er der bred enighed om at vi skal arbejde hen imod et bredere samarbejde

klubberne imellem. Vi kan alle sammen se en fordel i, at der fx er én kasserer for alle

foreninger, én fælles aften med generalforsamlinger for alle foreninger m.m.

Vi aftalte, at vi dropper Forårssjov i år. I stedet for melder vi ud med kort varsel afhængig af

vejret, at der bliver en hyggelig dag på sportspladsen med hoppeborg og evt. grill.

3. Der er koordineringsmøde mellem alle foreninger i Almind den tirsdag 28. februar 2017 kl.

17.00 i klubhuset. 2 personer fra hver forening mødes. Vores forslag denne dag vil være, at

klubhuset evt. skal hedde ”Fælleshus” eller andet. Hvis vi skal have gang i klubhuset, så skal

vi have byens foreninger og borgere til at føle, at det er deres hus. Det kunne være fedt, hvis

nogen fx gerne ville mødes en fredag aften over en pizza, mødes til LAN-party el.lign. Vores

fornemmeste opgave er, at få folk til at tænke over, at huset står her og kan bruges af alle. Vi

vil fremadrettet gerne tilbyde

Søren, Steen, Louise og Lars deltager (evt. også Sanne). Lars og Steen fortsætter videre over

i forsamlingshuset til generalforsamlinger i borgerforeningen og forsamlingshuset kl. 18.30.

4. Vores største problem er, at vi er for dårlige til at kommunikere. Landsbyposten og facebook

bruges ikke af alle, så det vil være fint at få sat standere sat på ude ved alle indfaldsvejene,

når vi har større arrangementer som fx byfest.

5. Louise frisker klubhuset op med plastikblomster m.m.